tar 排除目录打包

[不指定 2011/06/27 02:26 | by Totti ]
| |
假设 test目录下有 1 2 3 4 5 这5个目录
现在要将 3 4 5目录tar打包,1和2目录不要
命令如下
tar -zcvf test.tar.gz --exclude=1 --exclude=2 test

tar -zcvf test.tar.gz --exclude=test/1 --exclude=test/2 test
收集 | 评论(0) | 引用(0) | 阅读(1697)
发表评论
昵称

网址

电邮
打开HTML 打开UBB 表情 打开表情 隐藏 记住我 [注册]